Υπηρεσίες


Εξέταση και αξιολόγηση ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων και ψυχικών διαταραχών

Σχεδιασμός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου

Ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Ψυχομετρικός έλεγχος

Έκδοση γνωματεύσεων και πιστοποιητικών

  • Εισηγητική έκθεση για ΚΕΠΑ
  • Για διορισμό στο Δημόσιο και Iδιωτικό τομέα

Κατ’ οίκον επισκέψεις

Αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος ψυχικών διαταραχών ενηλίκων